Xeon® Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz, 10C/20T

Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz, 10C/20T

$1,296.97

Intel® Xeon® Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz, 12C/24T

$1,352.20

Intel® Xeon® Gold 5119T Processor 19.25M Cache, 1.90 GHz, 14C/28T

Intel® Xeon® Gold 5119T Processor 19.25M Cache, 1.90 GHz, 14C/28T

$1,651.75

Intel® Xeon® Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz, 14C/28T

Intel® Xeon® Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz, 14C/28T

$1,658.12

Intel® Xeon® Gold 5120T Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz, 14C/28T

Intel® Xeon® Gold 5120T Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz, 14C/28T

$1,834.45

Intel® Xeon® Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz, 4C/8T

Intel® Xeon® Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz, 4C/8T

$1,303.34