Xeon® Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz, 10C/20T

Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz, 10C/20T

28.602.536 ₫

Intel® Xeon® Gold 5117 Processor 19.25M Cache, 2.00 GHz, , 14C/28T

Intel® Xeon® Gold 5117 Processor 19.25M Cache, 2.00 GHz, , 14C/28T

34.338.000 ₫

Intel® Xeon® Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz, 12C/24T

29.820.662 ₫

Intel® Xeon® Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz, 14C/28T

Intel® Xeon® Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz, 14C/28T

36.567.206 ₫

Intel® Xeon® Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz, 4C/8T

Intel® Xeon® Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz, 4C/8T

28.743.089 ₫

Intel® Xeon® Gold 6126 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Gold 6126 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz, 12C/24T

41.603.688 ₫