• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Windows PC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

FQC-08279 Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

3.100.000 ₫

Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

FQC-08289 Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

3.159.000 ₫

Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

FQC-06987 Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD                          

3.160.000 ₫

Win Pro 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

FQC-06949 Win Pro 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

3.161.000 ₫

Win SL 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI EM DVD

4HR-00220 Win SL 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI EM DVD

1.790.000 ₫

Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

KW9-00185 Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

2.200.000 ₫