W-2200 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® W-2223 Processor (8.25M Cache, 3.60 GHz)

Intel® Xeon® W-2223 Processor (8.25M Cache, 3.60 GHz)

7.514.000 ₫

Intel® Xeon® W-2225 Processor 8.25M Cache, 4.10 GHz

Intel® Xeon® W-2225 Processor 8.25M Cache, 4.10 GHz

11.223.000 ₫

Intel® Xeon® W-2235 Processor 8.25M Cache, 3.80 GHz

Intel® Xeon® W-2235 Processor 8.25M Cache, 3.80 GHz

14.016.000 ₫

Intel® Xeon® W-2245 Processor 16.5M Cache, 3.90 GHz

Intel® Xeon® W-2245 Processor 16.5M Cache, 3.90 GHz

16.875.000 ₫

Intel® Xeon® W-2255 Processor 19.25M Cache, 3.70 GHz

Intel® Xeon® W-2255 Processor 19.25M Cache, 3.70 GHz

19.683.000 ₫

Intel® Xeon® W-2265 Processor 19.25M Cache, 3.50 GHz

Intel® Xeon® W-2265 Processor 19.25M Cache, 3.50 GHz

23.883.000 ₫