Intel Xeon E5 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 10M Cache, 2.80 GHz

Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 10M Cache, 2.80 GHz

4.400.000 ₫ 2.200.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

6.975.000 ₫ 5.500.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4  (20M Cache, 2.10 GHz)

9.382.500 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4  (25M Cache, 2.20 GHz)

15.100.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2630L v4 (25M Cache, 1.80 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2630L v4  (25M Cache, 1.80 GHz)

13.770.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2637 v4 (15M Cache, 3.50 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2637 v4  (15M Cache, 3.50 GHz)

22.410.000 ₫
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.