Intel Xeon E5 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 10M Cache, 2.80 GHz

Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 10M Cache, 2.80 GHz

$193.53 $96.76

Intel® Xeon® Processor E5-1620 v4 10M Cache, 3.50 GHz

Intel® Xeon® Processor E5-1620 v4 10M Cache, 3.50 GHz

$300.46

Intel® Xeon® Processor E5-2603 v4 (15M Cache, 1.70 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2603 v4  (15M Cache, 1.70 GHz)

$210.79

Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

$306.79

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4  (20M Cache, 2.10 GHz)

$412.68

Intel® Xeon® Processor E5-2623 v4 (10M Cache, 2.60 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2623 v4  (10M Cache, 2.60 GHz)

$439.40