Datacenter

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WD Ultrastar Enterprise 1TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 128MB 7200RPM ULTRA 512N SE 7K2 (1W10001)

WD Ultrastar Enterprise 1TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 128MB 7200RPM ULTRA 512N SE 7K2 (1W10001)

1.780.000 ₫

WD Ultrastar Enterprise 2TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 128MB 7200RPM ULTRA 512N SE 7K2 (1W10002)

WD Ultrastar Enterprise 2TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 128MB 7200RPM ULTRA 512N SE 7K2 (1W10002)

2.596.000 ₫

WD Ultrastar Enterprise 4TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 256MB 7200RPM ULTRA 512N SE 7K6 (0B35950)

WD Ultrastar Enterprise 4TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 256MB 7200RPM ULTRA 512N SE 7K6 (0B35950)

3.987.000 ₫

WD Ultrastar Enterprise 6TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 256MB 7200RPM ULTRA 512E SE 7K6 (0B36039)

WD Ultrastar Enterprise 6TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 256MB 7200RPM ULTRA 512E SE 7K6 (0B36039)

5.470.000 ₫

WD Ultrastar Enterprise 8TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 256MB 7200RPM ULTRA 512E SE 7K8 (0B36404)

WD Ultrastar Enterprise 8TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 256MB 7200RPM ULTRA 512E SE 7K8 (0B36404)

6.954.000 ₫

WD Ultrastar Enterprise 10TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 256MB 7200RPM ULTRA 512E SE HE10 (0F27606)

WD Ultrastar Enterprise 10TB SATA 6 Gb/s 3.5in 26.1MM 256MB 7200RPM ULTRA 512E SE HE10 (0F27606)

8.623.000 ₫