Datacenter

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WD Ultrastar Enterprise DC HA210 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (1W10001)

WD Ultrastar Enterprise DC HA210 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (1W10001)

1.950.000 ₫

WD Ultrastar Enterprise DC HA210 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (1W10002)

 WD Ultrastar Enterprise DC HA210 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (1W10002)

2.950.000 ₫

WD Ultrastar Enterprise DC HC310 4TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512N SE 7K6 256MB Cache Hard Drive (0B35950)

WD Ultrastar Enterprise DC HC310 4TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512N SE 7K6 256MB Cache Hard Drive (0B35950)

3.740.000 ₫

WD Ultrastar Enterprise DC HC310 6TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512N SE 7K6 256MB Cache Hard Drive (0B36039)

WD Ultrastar Enterprise DC HC310 6TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512N SE 7K6 256MB Cache Hard Drive (0B36039)

4.500.000 ₫

WD Ultrastar Enterprise DC HC320 8TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512E SE 7K8 256MB Cache Hard Drive (0B36404)

WD Ultrastar Enterprise DC HC320 8TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512E SE 7K8 256MB Cache Hard Drive (0B36404)

5.890.000 ₫

WD Ultrastar Enterprise DC HC510 10TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512E SE HE10 256MB Cache Hard Drive (0B42266)

WD Ultrastar Enterprise DC HC510 10TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512E SE HE10 256MB Cache Hard Drive (0B42266)

7.000.000 ₫