• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Datacenter

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Western Digital WD5003ABYZ 500GB - SATA (6Gb/s) 3.5 Inch -7200 Rpm, Cache 64MB RE Datacenter Hard Drives

$109.58

Western Digital WD5003ABYZ 500GB - SATA (6Gb/s) 3.5 Inch -7200 Rpm,  Cache 64MB RE  Datacenter Hard Drives

Western Digital WD1002F9YZ SE 1TB - SATA (6Gb/s) 3.5 Inch - 7200 rpm - Cache 128MB SE Datacenter Hard Drives

$102.45

Western Digital WD1002F9YZ SE 1TB - SATA (6Gb/s) 3.5 Inch - 7200 rpm - Cache 128MB SE Datacenter Hard Drives

Western Digital WD2000F9YZ SE 2TB - SATA (6Gb/s) 3.5 Inch -7200 Rpm, Cache 64MB SE Datacenter Hard Drives

$160.36

Western Digital WD2000F9YZ SE 2TB - SATA (6Gb/s) 3.5 Inch -7200 Rpm,  Cache 64MB SE Datacenter Hard Drives

Western Digital WD4000F9YZ SE 4T - Sata 3 (6Gb/s) 3.5 Inch , 7200 rpm, Cache 64MB SE Datacenter Hard Drives

$218.26

Western Digital WD4000F9YZ SE 4T - Sata 3 (6Gb/s) 3.5 Inch , 7200 rpm, Cache 64MB SE Datacenter Hard Drives

Western Digital WD5001F9YZ SE 5TB - Sata 3 (6Gb/s) 3.5 Inch, 7200 rpm, Cache 128 MB SE Datacenter Hard Drives

Gọi để biết giá

Western Digital WD5001F9YZ SE 5TB - Sata 3 (6Gb/s) 3.5 Inch, 7200 rpm, Cache 128 MB SE Datacenter Hard Drives

Western Digital WD6001F9YZ SE 6T - Sata 3 (6Gb/s) 3.5 Inch, 7200 rpm, Cache 128 MB SE Datacenter Hard Drives

Gọi để biết giá

Western Digital WD6001F9YZ SE 6T - Sata 3 (6Gb/s) 3.5 Inch, 7200 rpm, Cache 128 MB SE Datacenter Hard Drives