Plus Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Synology DiskStation DS1019+

 • DS1019+
 • 5 bays
 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Warranty : 2 Year
$731.11

Synology DiskStation DS1618+

 • DS1618+
 • 6 bays
 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support
 • Expandable memory up to 32 GB
 • Warranty : 2 Year
$878.36

Synology DiskStation DS1819+

 • DS1819+
 • 8 bays
 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support
 • Scale up to 18 drives
 • Warranty : 2 Year
$1,024.76

Synology DiskStation DS718+

 • DS718+
 • 2 bays
 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support
 • Warranty : 2 Year
$472.77

Synology DiskStation DS918+

 • DS918+
 • 4 bays
 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Warranty : 2 Year
$580.84