• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Tower Servers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng
Processor

HP ProLiant ML350p G8 E5-2609

$1,861.92
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 (2.4GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W)
 • HP 8GB (1x8GB) PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered
 • None: standard (2.5")
 • HP Smart Array P420i/1G FBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0)
 • HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
 • HP iLO (Firmware: HP iLO4)
 • 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/24)
 • Hp SATA DVDRW optical Kit
 • 1/2;  HP 460W Hot Plug Power Supply
 • Warranty : Server Warranty includes 3-Year Parts

HP ProLiant ML350p G8 E5-2609 v2

$1,893.10
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v2 (2.5GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W)
 • HP 8GB (1x8GB) PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered
 • None: standard (2.5")
 • HP Smart Array P420i/1G FBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0)
 • HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
 • HP iLO (Firmware: HP iLO4)
 • 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/24)
 • Hp SATA DVDRW optical Kit
 • 1/2;  HP 460W Hot Plug Power Supply
 • Warranty : Server Warranty includes 3-Year Parts

HP ProLiant ML350p G8 E5-2620v2

$2,044.54
 • (1) Intel® Xeon® E5-2620v2 (2.1GHz/6-core/15MB/80W)
 • HP 8GB (1x8GB) PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered
 • None: standard (2.5")
 • HP Smart Array P420i/1G FBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0)
 • HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
 • HP iLO (Firmware: HP iLO4)
 • 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/24)
 • Hp SATA DVDRW optical Kit
 • 1/2;  HP 460W Hot Plug Power Supply
 • Warranty : Server Warranty includes 3-Year Parts

HP ProLiant ML350p G8 E5-2630

$2,044.54
 • (1) Intel® Xeon® E5-2630 (2.3GHz/6-core/15MB/7.2GT-s QPI/95W, DDR3-1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5)
 • HP 8GB (1x8GB) PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered
 • None: standard (2.5")
 • HP Smart Array P420i/1G FBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0)
 • HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
 • HP iLO (Firmware: HP iLO4)
 • 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/24)
 • Hp SATA DVDRW optical Kit
 • 1/2;  HP 460W Hot Plug Power Supply
 • Warranty : Server Warranty includes 3-Year Parts

HP ProLiant ML350p G8 E5-2640

$2,120.27
 • (1) Intel® Xeon® E5-2640 (2.5GHz/6-core/15MB/7.2GT-s QPI/95W, DDR3-1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5)
 • HP 8GB (1x8GB) PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered
 • None: standard (2.5")
 • HP Smart Array P420i/1G FBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0)
 • HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
 • HP iLO (Firmware: HP iLO4)
 • 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/24)
 • Hp SATA DVDRW optical Kit
 • 1/2;  HP 460W Hot Plug Power Supply
 • Warranty : Server Warranty includes 3-Year Parts

HP ProLiant ML350p G8 E5-2660

$2,338.53
 • (1) Intel® Xeon® E5-2660 (2.2GHz/8-core/20MB/8.0GT-s QPI/95W, DDR3-1600, HT, Turbo2- 5/5/6/6/7/7/8/8)
 • HP 8GB (1x8GB) PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered
 • None: standard (2.5")
 • HP Smart Array P420i/1G FBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0)
 • HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
 • HP iLO (Firmware: HP iLO4)
 • 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/24)
 • Hp SATA DVDRW optical Kit
 • 1/2;  HP 460W Hot Plug Power Supply
 • Warranty : Server Warranty includes 3-Year Parts