• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Dell Poweredge Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng
Processor

Dell PowerEdge R430 2.5” E5-2609 v3

50.970.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v3 1.9GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W) Max Mem 1600MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R430 3.5” E5-2609 v3

49.636.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v3 1.9GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W) Max Mem 1600MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R530 E5-2603 v3

53.450.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2603 v3 1.6GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W) Max Mem 1600MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid PERC H730 Integrated Mini -type, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (2/2)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R530 E5-2609 v3

54.600.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v3 1.9GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W) Max Mem 1600MH
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid PERC H730 Integrated Mini -type, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (2/2)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R530 E5-2620 v3

58.275.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2620 v3 2.4GHz,15M Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,6C/12T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid PERC H730 Integrated Mini -type, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (2/2)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R530 E5-2683 v3

85.500.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2683 v3 2.0GHz,35M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,14C/28T (120W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid PERC H730 Integrated Mini -type, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (2/2)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service