• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn
Hình ảnh giới thiệu
New Products

Lenovo ThinkStation P410 Workstation E5-1607 v3

  • Intel Xeon E5-1607 v3 Processor (4 cores, 10MB Cache, 3.10GHz)
  • 8GB 2400MHz ECC RDIMM
  • 1TB Hard Drive,7200RPM,3.5",SATA
  • NVIDIA Quadro P600 2GB 4xMini DP High Profile
  • Integrated one Gigabit Ethernet (Intel i218LM)
  • Integrated 9-in-1 Multimedia Card Reader
  • Four 3.5" internal bays
  • DVD Burner/CD-RW
  • USB Full Keyboard - English
  • Lenovo USB Optical Wheel Mouse
  • 450 watt 92% efficient
  • OS License : Linux (Ubuntu pre-load)
  • Warranty - 3 Year Onsite
Call for pricing

Lenovo ThinkStation P410 Workstation E5-2637 v4

  • Intel Xeon E5-2637 v4 – 4 Cores, 3.5GHz, 15MB Cache, DDR4-2400, Turbo, HT,135W
  • 8GB 2400MHz ECC RDIMM
  • 1TB Hard Drive,7200RPM,3.5",SATA
  • NVIDIA Quadro K620 2GB (DVI+DP)
  • Integrated one Gigabit Ethernet (Intel i218LM)
  • Integrated 9-in-1 Multimedia Card Reader
  • Four 3.5" internal bays
  • DVD Burner/CD-RW
  • USB Full Keyboard - English
  • Lenovo USB Optical Wheel Mouse
  • 450 watt 92% efficient
  • OS License : Linux (Ubuntu pre-load)
  • Warranty - 3 Year Onsite
Call for pricing

Lenovo ThinkStation P410 Workstation E5-2630 v4

  • Intel Xeon E5-2630 v4 – 10 Cores, 2.2 GHz, 8.0 QPI, 25MB Cache, DDR4-2133 , Turbo, HT, 85W
  • 8GB 2400MHz ECC RDIMM
  • 1TB Hard Drive,7200RPM,3.5",SATA
  • NVIDIA Quadro K620 2GB (DVI+DP)
  • Integrated one Gigabit Ethernet (Intel i218LM)
  • Integrated 9-in-1 Multimedia Card Reader
  • Four 3.5" internal bays
  • DVD Burner/CD-RW
  • USB Full Keyboard - English
  • Lenovo USB Optical Wheel Mouse
  • 450 watt 92% efficient
  • OS License : Linux (Ubuntu pre-load)
  • Warranty - 3 Year Onsite
Call for pricing

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh

  • Mr. Quang
  • 0919.713.587
  • Ms. Hữu
  • 0908.839.291
  • Mr. Lâm
  • 0905.003.732

Hỗ trợ kỹ thuật

  • Mr. Phương
  • 0904.975.925
 

Việc làm

Download

MCM CRM

Facebook MCM

Đối tác