Processor

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2 (1XM53AA)

1XM53AA

Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2

2HW44AA

HP Z6 Memory Cooling Solution

$857.69

Z6G4 Xeon 4108 1.8 2400 8C CPU2 (1XM51AA)

1XM51AA

Z6G4 Xeon 4108 1.8 2400 8C CPU2

2HW44AA

HP Z6 Memory Cooling Solution

 

Gọi để biết giá