• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Graphics Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA Quadro K420 1GB Graphics (J3G86AA)

2.524.000,00 ₫

NVIDIA Quadro K420 1GB Graphics (J3G86AA)

NVIDIA Quadro K620 2GB Graphics Card (J3G87AA)

4.358.000,00 ₫

J3G87AA NVIDIA Quadro K620 2GB Graphics

NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card (J3G88AA)

10.900.000,00 ₫

NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card (J3G88AA)

NVIDIA Quadro K4200 4GB Graphics Card (J3G89AA)

24.300.000,00 ₫

NVIDIA Quadro K4200 4GB Graphics Card (J3G89AA)

NVIDIA Quadro K5200 8GB Graphics Card (J3G90AA)

54.513.000,00 ₫

NVIDIA Quadro K5200 8GB Graphics Card (J3G90AA)

NVIDIA Quadro M4000 8GB Graphics (M6V52AA)

24.228.000,00 ₫

NVIDIA Quadro M4000 8GB Graphics (M6V52AA)