HPE Pwr Supply

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)

2.514.000 ₫

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865414-B21)

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865414-B21)


3.548.000 ₫

HPE 800W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (Extended)- 865428-B21

HPE 800W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (Extended)- 865428-B21

For HPE ProLiant DL360 Gen10 Server

Gọi để biết giá

HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (830272-B21)

HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (830272-B21)

For HPE ProLiant DL360 Gen10 Server

Gọi để biết giá