Seagate

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Seagate V3 Enterprise 1TB 512E SAS 12Gbp/s 7200 RPM 128MB Cache 2.5inch (ST1000NX0333)

Seagate V3 Enterprise 1TB 512E SAS 12Gbp/s 7200 RPM 128MB Cache 2.5inch (ST1000NX0333)

$250.71

Seagate Exos 1TB SATA 6Gb/s 128MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST1000NM0008)

Seagate Exos 1TB SATA 6Gb/s 128MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST1000NM0008)

$107.76

Seagate Exos 2TB SATA 6Gb/s 128MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST2000NM0055)

Seagate Exos 2TB SATA 6Gb/s 128MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST2000NM0055)

$169.56

Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD V.5 (512n) 2TB 3.5" SAS 12Gb/s (ST2000NM0045)

Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD V.5 (512n) 2TB 3.5" SAS 12Gb/s (ST2000NM0045)

$150.87

Seagate Exos 4TB SATA 6Gb/s 128MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST4000NM0035)

Seagate Exos 4TB SATA 6Gb/s 128MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST4000NM0035)

$239.71

Seagate Exos 6TB SATA 6Gb/s 256MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST6000NM0115)

Seagate Exos 6TB SATA 6Gb/s 256MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST6000NM0115)

$327.24