Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo SR550/SR650 2.5" SATA/SAS 8-Bay Backplane Upgrade Kit (7XH7A06254)

Lenovo SR550/SR650 2.5" SATA/SAS 8-Bay Backplane Upgrade Kit (7XH7A06254)

2.850.000 ₫

ThinkSystem 550W(230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply (7N67A00882)

ThinkSystem 550W(230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply (7N67A00882)

2.650.000 ₫

ThinkSystem 750W (230V) Titanium Hot-Swap Power Supply (7N67A00884)

ThinkSystem 750W (230V) Titanium Hot-Swap Power Supply (7N67A00884)

5.200.000 ₫

ThinkSystem 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply (7N67A00883)

ThinkSystem 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply (7N67A00883)

3.475.000 ₫

ThinkSystem External USB DVD-RW Optical Disk Drive (7XA7A05926)

ThinkSystem External USB DVD-RW Optical Disk Drive (7XA7A05926)

1.410.000 ₫

ThinkSystem Half High SATA DVD-ROM Optical Disk Drive (7XA7A01204)

ThinkSystem Half High SATA DVD-ROM Optical Disk Drive (7XA7A01204)

700.000 ₫