PCI Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ethernet adapters

Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA (01CV840)

Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA (01CV840)

19.420.000 ₫

Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA (01CV830)

Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA (01CV830)

13.780.000 ₫

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA (01CV760)

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA (01CV760)

18.990.000 ₫

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA (01CV750)

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA (01CV750)

13.770.000 ₫

ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00482)

ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00482)

2.112.000 ₫

ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00484)

ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00484)

2.530.000 ₫