Thông báo : Samsung SSD EOL Memo 970 EVO & 860 QVO Brochure

08 Tháng Giêng 2019

Thông tin EOL dòng 970EVO & thông tin dòng sản phẩm mới 860QVO.

1. Samsung sẽ EOL dòng 970EVO. Đính kèm là thông báo.
- Vui lòng gửi đặt hàng trễ nhất đến hết ngày 21/01/2019.
2. 860QVO đã ra mắt vào tháng 12/2018. Đính kèm là brochure và bảng so sánh dòng 860EVO & 860QVO.
- Dòng 860QVO sẽ là dòng entry level của Samsung với các dung lượng 1TB / 2TB / 4TB, compare với WD Green.
Riêng dòng 860QVO hiện đang chờ Samsung cập nhật giá mới.

 

860 EVO

860 QVO

Form Factor

2.5", M.2, mSATA

2.5"

Capacity

[2.5"] 4TB, 2TB, 1TB, 500GB, 250GB
[M.2] 2TB, 1TB, 500GB, 250GB
[mSATA] 1TB, 500GB, 250GB

[2.5] 4TB, 2TB, 1TB

Storage Memory

Samsung V-NAND 3bit MLC

Samsung V-NAND 4bit MLC

Sequential Read/ Write

Max. 550 MB/s / 520 MB/s

Random Read/ Write
4KB, QD32

Max. 98K IOPS / 90K IOPS

Max. 97K IOPS / 89K IOPS

Random Read/ Write
4KB, QD1

Max. 10K IOPS / 42K IOPS

Max. 7.5K IOPS / 42K IOPS

Avg Power Consumption

Active Read/Write:
Max 4.0W (4TB) / Avg 3.0 W (4TB)
Device Sleep: 8mW (4TB)

Active Read/Write:
Max 5.4W / Avg 3.1 W (4TB)
Device Sleep: 7mW (4TB)

Power Consumption (idle)

Max. 50 mW (4TB)

Max. 30 mW (4TB)

Reliability MTBF

1.5 Million Hours Reliability

Warranty

5 Years limited Warranty or

3 Years limited Warranty or

Limited Warranty
4TB - 2,400 TBW
2TB - 1,200 TBW
1TB - 600 TBW
500GB - 300 TBW
250GB - 150 TBW

Limited Warranty
4TB - 1,440 TBW
2TB - 720 TBW
1TB - 360 TBW

 

 

 

Brochure và bảng so sánh dòng 860EVO & 860QVO.

» http://maychumang.vn/brochure/Samsung_860_Brochure.pdf

Để lại bình luận