2.5-inch HDDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

$163.40

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

$251.88

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

$197.79

ThinkSystem 2.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00022)

ThinkSystem 2.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00022)

$347.81

ThinkSystem 2.5" 900GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00026)

ThinkSystem 2.5" 900GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00026)

$257.87

ThinkSystem 2.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00034)

ThinkSystem 2.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00034)

$270.23
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.