2.5-inch HDDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

$166.92

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

$257.31

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

$202.05

ThinkSystem 2.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00022)

ThinkSystem 2.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00022)

$355.30

ThinkSystem 2.5" 900GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00026)

ThinkSystem 2.5" 900GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00026)

$263.42

ThinkSystem 2.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00034)

ThinkSystem 2.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00034)

$276.04