2nd Scalable Processor

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor 8.25M Cache, 1.90 GHz

Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor 8.25M Cache, 1.90 GHz

$232.90

Intel® Xeon® Platinum 8253 Processor 22M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8253 Processor 22M Cache, 2.20 GHz

$3,237.89

Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

$7,285.25

Intel® Xeon® Platinum 8260 Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8260 Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

$4,865.45

Intel® Xeon® Platinum 8260L Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8260L Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

$13,097.95

Intel® Xeon® Platinum 8260M Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Platinum 8260M Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

$8,008.61
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.