3.5" Hard Drives

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

$173.74

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

$244.11

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

$230.04

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

$305.69

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

$424.45

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

$180.33