Autodesk

Autodesk, Inc. là một công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ với dòng sản phẩm chính là các phần mềm thiết kế 2D và 3D dành cho kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, truyền thông và giải trí. Wikipedia
 
Giá cổ phiếu: ADSK (NASDAQ) US$ 46,17 -3,34 (-6,75%)
16:00 GMT-5, 5 thg 2 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Advanced Support

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Advanced Support ELD 001H1-WWN139-T547

68.850.000 ₫

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Advanced Support ACE

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Advanced Support ACE ELD 001H1-WWN710-T423

60.244.000 ₫

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Basic Support

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Basic Support ELD 001H1-WWN914-T493

64.800.000 ₫

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Basic Support ACE

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Basic Support ACE ELD 001H1-WWN636-T347

56.700.000 ₫

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 3-Year Subscription with Advanced Support

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 3-Year Subscription with Advanced Support ELD 001H1-WWN469-T143

103.275.000 ₫

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 3-Year Subscription with Advanced Support ACE

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 3-Year Subscription with Advanced Support ACE ELD 001H1-WWN102-T523

90.365.000 ₫