Autodesk

Autodesk, Inc. là một công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ với dòng sản phẩm chính là các phần mềm thiết kế 2D và 3D dành cho kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, truyền thông và giải trí. Wikipedia
 
Giá cổ phiếu: ADSK (NASDAQ) US$ 46,17 -3,34 (-6,75%)
16:00 GMT-5, 5 thg 2 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Advanced Support

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Advanced Support ELD 001H1-WWN139-T547

$2,964.48

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Advanced Support ACE

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Advanced Support ACE ELD 001H1-WWN710-T423

$2,593.93

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Basic Support

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Basic Support ELD 001H1-WWN914-T493

$2,790.10

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Basic Support ACE

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 2-Year Subscription with Basic Support ACE ELD 001H1-WWN636-T347

$2,441.33

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 3-Year Subscription with Advanced Support

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 3-Year Subscription with Advanced Support ELD 001H1-WWN469-T143

$4,446.72

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 3-Year Subscription with Advanced Support ACE

Autodesk AutoCAD 2016 Commercial New Multi-User ELD 3-Year Subscription with Advanced Support ACE ELD 001H1-WWN102-T523

$3,890.85