• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Cisco Systems

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base (WS-C2960+48PST-L)

$2,066.82

 Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base (WS-C2960+48PST-L)

Cisco ASA 5505 ASA5505-SEC-BUN-K9 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES

$799.11

 Cisco ASA 5505 ASA5505-SEC-BUN-K9 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES

Cisco ASA 5512-X ASA5512-K9 with SW 6GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES

$1,982.18

 Cisco ASA 5512-X ASA5512-K9 with SW  6GE Data  1GE Mgmt  AC  3DES/AES

C3850-NM-2-10G= Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module

$1,131.40

C3850-NM-2-10G= Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module

C3850-NM-4-10G= Cisco Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module

$1,808.46

C3850-NM-4-10G= Cisco Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module

C3850-NM-4-1G= Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module

$231.63

C3850-NM-4-1G= Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module