Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Nhà sản xuất: Dell
$231.65
$197.63

Chia sẻ sản phẩm:

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.