Dell Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

7HGKK Dell trusted Platform Module TPM for Dell PowerEdge R630 / R730XD / M630 R630 R730XD M630 7HGKK

7HGKK Dell trusted Platform Module TPM for Dell PowerEdge R630 / R730XD / M630
5.600.000 ₫

DELL DVD+/-RW Internal for R430, R630

DELL DVD+/-RW Internal for R430, R630

595.000 ₫

Dell PowerEdge R630 R430 R330 Server Front Bezel (03FJR9)

Dell PowerEdge R630 R430 R330 Server Front Bezel (03FJR9)

1.800.000 ₫

Dell PowerEdge R730 R730xd Server Front Bezel (08RFGM)

Dell PowerEdge R730 R730xd Server Front Bezel (08RFGM)

1.800.000 ₫

Dell R220 RISER BOARD (057T4R)

Dell R220 RISER BOARD (057T4R)
2.400.000 ₫

Dell Riser Card 1 Two X8 Slots for PowerEdge R730/R730XD (04KKCY)

Dell Riser Card 1 Two X8 Slots for PowerEdge R730/R730XD (04KKCY)

4.800.000 ₫