Dell Memory

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

4.256.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK 

7.276.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK 

15.135.000 ₫

Dell 64GB LRDIMM, 2666MT/s, Quad Rank,CK

Dell 64GB LRDIMM, 2666MT/s, Quad Rank,CK    

30.300.000 ₫

Dell 4GB (1x4GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 4GB (1x4GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

1.540.000 ₫

Dell 4GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

Dell 4GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

1.600.000 ₫