Dell Memory

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Dell 8GB 2666Mhz Single Rank x8 Data Width Low Volt UDIMM

Dell 8GB 2666Mhz Single Rank x8 Data Width Low Volt UDIMM 

2.600.000 ₫ 2.050.000 ₫

Dell 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

4.200.000 ₫

Dell 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

3.580.000 ₫ 3.190.000 ₫

Dell 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

5.580.000 ₫ 4.850.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

Dell 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

4.390.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

Dell 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

7.900.000 ₫