• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Dell Memory

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Dell 16GB UDIMM, 2133MT/s, ECC

5.900.000,00 ₫

Dell 16GB UDIMM, 2133MT/s, ECC

Dell 4GB UDIMM, 2133MT/s, ECC

1.600.000,00 ₫

Dell 4GB UDIMM, 2133MT/s, ECC

Dell 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC

2.900.000,00 ₫

Dell 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC

Dell 4GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

1.600.000,00 ₫

Dell 4GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

3.144.000,00 ₫

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width 

5.177.000,00 ₫

Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width