• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Dell PCI Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA with SR Optics

$709.98

 Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA with SR Optics

Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach, SFP+, Converged Network Adapter

$359.20

 Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach, SFP+, Converged Network Adapter

QLogic 57810 DP 10Gb SR/SFP+ Converged Network Adapter, with SR Optics

$707.17

 QLogic 57810 DP 10Gb SR/SFP+ Converged Network Adapter, with SR Optics

Dell PERC H730 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

$329.62

Dell PERC H730 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

Dell PERC H730 Integrated 12Gb/s SAS 2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

$289.53

Dell PERC H730 Mini Mono Integrated 12Gb/s SAS  2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60) 

Emulex LPe15000B-M8-D Single Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

$641.43

Emulex LPe15000B-M8-D Single Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter