Dell PCI Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA with SR Optics

 Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA with SR Optics

15.939.000 ₫

Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach, SFP+, Converged Network Adapter

 Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach, SFP+, Converged Network Adapter

8.064.000 ₫

QLogic 57810 DP 10Gb SR/SFP+ Converged Network Adapter, with SR Optics

 QLogic 57810 DP 10Gb SR/SFP+ Converged Network Adapter, with SR Optics

15.876.000 ₫

Dell PERC H330 Adapter RAID Controller, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )

Dell PERC H330 Adapter RAID Controller, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )

3.335.000 ₫

Dell PERC H330 Integrated RAID Controller Mini -type, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )

Dell PERC H330 Integrated RAID Controller Mini -type, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )

3.335.000 ₫

Dell PERC H730 Integrated 12Gb/s SAS 2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

Dell PERC H730 Mini Mono Integrated 12Gb/s SAS  2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60) 

7.297.000 ₫