• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Dell PCI Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA with SR Optics

15.939.000,00 ₫

 Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA with SR Optics

Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach, SFP+, Converged Network Adapter

8.064.000,00 ₫

 Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach, SFP+, Converged Network Adapter

QLogic 57810 DP 10Gb SR/SFP+ Converged Network Adapter, with SR Optics

15.876.000,00 ₫

 QLogic 57810 DP 10Gb SR/SFP+ Converged Network Adapter, with SR Optics

Emulex LPe15000B-M8-D Single Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

14.400.000,00 ₫

Emulex LPe15000B-M8-D Single Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

Emulex LPe15002B-M8-D Dual Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

23.400.000,00 ₫

Emulex LPe15002B-M8-D Dual Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter 

Emulex LPe16002B, Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA

32.400.000,00 ₫

Emulex LPe16002B, Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA