• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Dell Tower Workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

Dell Precision T7810 Workstation E5-2603 v3

$2,414.25
 • (1) Intel® Xeon® Processor E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W)
 • 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR4 RDIMM ECC
 • 1TB 3.5" Serial-ATA (7,200 RPM) Hard Drive
 • NVIDIA® Quadro® K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)
 • Integrated Audio
 • SATA 3.5 Inch, 1-2 Hard Drives
 • 8x Slimline DVD-ROM Drive
 • Dell Precision T7810 825W Tower Chassis
 • OS License : Windows 7 Professional 64-bit English (Includes Windows 8.1 Pro license)
 • Warranty: 3 Year Hardware Service with Onsite

Dell Precision T7810 Workstation E5-2609 v3

$2,507.80
 • (1) Intel® Xeon® Processor E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W)
 • 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR4 RDIMM ECC
 • 1TB 3.5" Serial-ATA (7,200 RPM) Hard Drive
 • NVIDIA® Quadro® K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)
 • Integrated Audio
 • SATA 3.5 Inch, 1-2 Hard Drives
 • 8x Slimline DVD-ROM Drive
 • Dell Precision T7810 825W Tower Chassis
 • OS License : Windows 7 Professional 64-bit English (Includes Windows 8.1 Pro license)
 • Warranty: 3 Year Hardware Service with Onsite

Dell Precision T7810 Workstation E5-2620 v3

$2,618.71
 • (1) Intel® Xeon® Processor E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W)
 • 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR4 RDIMM ECC
 • 1TB 3.5" Serial-ATA (7,200 RPM) Hard Drive
 • NVIDIA® Quadro® K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)
 • Integrated Audio
 • SATA 3.5 Inch, 1-2 Hard Drives
 • 8x Slimline DVD-ROM Drive
 • Dell Precision T7810 825W Tower Chassis
 • OS License : Windows 7 Professional 64-bit English (Includes Windows 8.1 Pro license)
 • Warranty: 3 Year Hardware Service with Onsite

Dell Precision T7810 Workstation E5-2623 v3

$2,645.88
 • (1) Intel® Xeon® Processor E5-2623v3 (3GHz/4-core/10MB/105W)
 • 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR4 RDIMM ECC
 • 1TB 3.5" Serial-ATA (7,200 RPM) Hard Drive
 • NVIDIA® Quadro® K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)
 • Integrated Audio
 • SATA 3.5 Inch, 1-2 Hard Drives
 • 8x Slimline DVD-ROM Drive
 • Dell Precision T7810 825W Tower Chassis
 • OS License : Windows 7 Professional 64-bit English (Includes Windows 8.1 Pro license)
 • Warranty: 3 Year Hardware Service with Onsite

Dell Precision T7810 Workstation E5-2630 v3

$2,869.49
 • (1) Intel® Xeon® Processor E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W)
 • 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR4 RDIMM ECC
 • 1TB 3.5" Serial-ATA (7,200 RPM) Hard Drive
 • NVIDIA® Quadro® K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)
 • Integrated Audio
 • SATA 3.5 Inch, 1-2 Hard Drives
 • 8x Slimline DVD-ROM Drive
 • Dell Precision T7810 825W Tower Chassis
 • OS License : Windows 7 Professional 64-bit English (Includes Windows 8.1 Pro license)
 • Warranty: 3 Year Hardware Service with Onsite

Dell Precision T7810 Workstation E5-2640 v3

$3,142.09
 • (1) Intel® Xeon® Processor E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W)
 • 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR4 RDIMM ECC
 • 1TB 3.5" Serial-ATA (7,200 RPM) Hard Drive
 • NVIDIA® Quadro® K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)
 • Integrated Audio
 • SATA 3.5 Inch, 1-2 Hard Drives
 • 8x Slimline DVD-ROM Drive
 • Dell Precision T7810 825W Tower Chassis
 • OS License : Windows 7 Professional 64-bit English (Includes Windows 8.1 Pro license)
 • Warranty: 3 Year Hardware Service with Onsite