Enterprise SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung PM883 240GB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MZ7LH240HAHQ)

Samsung PM883 240GB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MZ7LH240HAHQ)

Warranty : 3 Year

2.150.000 ₫

Samsung PM883 480GB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MZ7LH480HAHQ)

Samsung PM883 480GB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MZ7LH480HAHQ)

Warranty : 3 Year

2.830.000 ₫

Samsung PM883 960GB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MZ7LH960HAJR)

Samsung PM883 960GB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MZ7LH960HAJR)

Warranty : 3 Year

4.250.000 ₫

Samsung PM883 1.92TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MZ7LH1T9HMLT)

Samsung PM883 1.92TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MZ7LH1T9HMLT)

Warranty : 3 Year

8.700.000 ₫

Samsung PM883 3.84TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MZ7LH3T8HMLT)

Samsung PM883 3.84TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MZ7LH3T8HMLT)

Warranty : 3 Year

16.900.000 ₫

Samsung PM883 7.68TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MZ7LH7T6HMLA)

Samsung PM883 7.68TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MZ7LH7T6HMLA)

Warranty : 3 Year

32.900.000 ₫