• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Fibre Channel (FC )

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Emulex LPe15000B-M8-D Single Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

$641.43

Emulex LPe15000B-M8-D Single Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

Emulex LPe15002B-M8-D Dual Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

$1,042.32

Emulex LPe15002B-M8-D Dual Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter 

Emulex LPe16002B, Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA

$1,443.21

Emulex LPe16002B, Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA

QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA

$569.27

QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA

QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA

$994.21

QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA 

Qlogic 2660, Single Port 16GB, Fibre Channel HBA, Full Height

$938.08

Qlogic 2660, Single Port 16GB, Fibre Channel HBA, Full Height