• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HDD - Hard Drive Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ULTRASTAR 1TB 7200 RPM 128MB Cache SATA ULTRA 512N SE 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (1W1002)

$155.90

 ULTRASTAR 1TB 7200 RPM 128MB Cache SATA ULTRA 512N SE 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (1W1002)

ULTRASTAR 1TB 7200 RPM 32MB Cache SATA ULTRA 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (A7K2000)

$91.31

 ULTRASTAR 1TB 7200 RPM 32MB Cache SATA ULTRA 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (A7K2000)

ULTRASTAR 2TB 7200 RPM 128MB Cache SATA ULTRA 512E SE 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (7K6000)

$158.13

 ULTRASTAR 2TB 7200 RPM 128MB Cache SATA ULTRA 512E SE 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (7K6000)

ULTRASTAR 3TB 7200 RPM 64MB Cache SATA ULTRA 512N 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (7K4000)

$240.53

 ULTRASTAR 3TB 7200 RPM 64MB Cache SATA ULTRA 512N 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (7K4000)

ULTRASTAR 4TB 7200 RPM 128MB Cache SATA ULTRA 512N 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (7K6000)

$227.17

 ULTRASTAR 4TB 7200 RPM 128MB Cache SATA ULTRA 512N 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (7K6000)

Copy of ULTRASTAR 4TB 7200 RPM 128MB Cache SATA ULTRA 512N 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (7K6000)

$227.17

 ULTRASTAR 4TB 7200 RPM 128MB Cache SATA ULTRA 512N 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (7K6000)