HDD - Hard Drive Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ULTRASTAR 1TB 7200 RPM 32MB Cache SATA ULTRA 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (A7K2000)

 ULTRASTAR 1TB 7200 RPM 32MB Cache SATA ULTRA 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (A7K2000)

2.050.000 ₫

Toshiba 147GB 15000 RPM 32MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MK1401GRRB)

Toshiba 147GB 15000 RPM 32MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MK1401GRRB)

6.279.000 ₫

Toshiba 1TB 7200 rpm 64 MByte Cache NL SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03SCA100)

Toshiba 1TB 7200 rpm 64 MByte Cache NL SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03SCA100)

3.151.000 ₫

Toshiba 1TB 7200 rpm 64Mb Cache NL SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03ACA100)

Toshiba 1TB 7200 rpm 64Mb Cache NL SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03ACA100)

2.392.000 ₫

Toshiba 2TB 7.2K 128 MByte 512e Cache Cloud Tomcat SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MC04ACA200E)

Toshiba 2TB 7.2K 128 MByte 512e Cache Cloud Tomcat SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MC04ACA200E)

3.611.000 ₫

Toshiba 2TB 7200 rpm 64 MByte Cache NL SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MK2001TRKB)

Toshiba 2TB 7200 rpm 64 MByte Cache NL SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MK2001TRKB)

3.245.000 ₫