Heatsink

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Heatsink for HP Z840 Workstation

Heatsink for HP Z840 Workstation

4.900.000 ₫

Heatsink, Dell PowerEdge R630

Heatsink, PowerEdge R630

2.800.000 ₫

Heatsink, Dell PowerEdge R730

Heatsink, Dell PowerEdge R730

2.600.000 ₫

Heatsink, HP DL380 G9

Heatsink, HP DL380 G9

3.400.000 ₫

Heatsink, HP DL380p Gen8

Heatsink, HP DL380p Gen8

3.500.000 ₫

HP ML350 Gen9 Hot-Plug Fan module (780976-001)

HP ML350 Gen9 Hot-Plug Fan module (780976-001)

2.900.000 ₫