HPE DDR4 Memory

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805671-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805671-B21)

5.995.000 ₫

HPE 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805667-B21)

HPE 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805667-B21)

1.700.000 ₫

HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805669-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805669-B21)

3.300.000 ₫

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (819880-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (819880-B21)

3.400.000 ₫

HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit (P00928-B21)

HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit (P00928-B21)

39.500.000 ₫

HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit (P11040-B21)

HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit (P11040-B21)

39.500.000 ₫