HPE DDR4 Memory

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00918-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00918-B21)

3.200.000 ₫

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00920-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00920-B21)

4.770.000 ₫

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00924-B21)

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00924-B21)

9.600.000 ₫

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00930-B21)

HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00930-B21)

19.000.000 ₫

HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit (P00926-B21)

HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit (P00926-B21)

19.000.000 ₫

HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit (P11040-B21)

HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit (P11040-B21)

39.500.000 ₫