HPE DDR4 Memory

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805671-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805671-B21)

$263.68

HPE 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805667-B21)

HPE 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805667-B21)

$74.77

HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805669-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805669-B21)

$145.15

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (819880-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (819880-B21)

$149.55

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (835955-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (835955-B21)

$317.57

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (815098-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (815098-B21)

$317.57