HPE PCI Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ethernet adapters

HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter (727055-B21)

HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter (727055-B21)

8.400.000 ₫

HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ762B)

AJ762B HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

9.500.000 ₫

HP Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter (615732-B21)

615732-B21 HP Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter

2.898.000 ₫

HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ763B)

AJ763B HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

12.940.000 ₫

HP Ethernet 1Gb 2P 361T Adptr (652497-B21)

HP Ethernet 1Gb 2P 361T Adptr (652497-B21)

3.330.000 ₫

HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AK344A)

AK344A HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

8.900.000 ₫