HPE Pwr Supply (G9)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 1400W Flex Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit(720620-B21)

HP 1400W Flex Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit(720620-B21)

5.192.000 ₫

HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit(720478-B21)

HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit(720478-B21)

3.262.000 ₫

HP 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit(720479-B21)

HP 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit(720479-B21)

3.866.000 ₫

HP ML350 Gen9 X4 RPS Enablement Kit (802988-B21)

HP ML350 Gen9 X4 RPS Enablement Kit (802988-B21)

3.200.000 ₫