HPE Networking

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ethernet adapters

HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter (665243-B21)

HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter (665243-B21)

5.400.000 ₫

HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter (727055-B21)

HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter (727055-B21)

8.400.000 ₫

HPE NC550SFP 10Gb 2-port PCIe x8 Ethernet Adapter (581201-B21)

HPE NC550SFP 10Gb 2-port PCIe x8 Ethernet Adapter (581201-B21) 

7.400.000 ₫

HP Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter (615732-B21)

615732-B21 HP Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter

2.898.000 ₫

HP Ethernet 1Gb 2P 361T Adptr (652497-B21)

HP Ethernet 1Gb 2P 361T Adptr (652497-B21)

3.330.000 ₫

HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter (647594-B21)

HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter (647594-B21)

5.200.000 ₫ 3.400.000 ₫