Intel

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

$186.93

Intel® SSD 750 Series (1.2TB, 2.5in PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)

Intel® SSD 750 Series (1.2TB, 2.5in PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)

$1,231.55

Intel® SSD 750 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)

Intel® SSD 750 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)

$457.43

Intel® SSD 750 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)

Intel® SSD 750 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)

$826.90

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-1603 v3 (10M Cache, 2.80 GHz)

 Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-1603 v3 (10M Cache, 2.80 GHz)

$200.13

Intel® Xeon® Processor E5-2670 (20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2670  (20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

$1,228.92