Intel® 1GbE Gigabit Server

Intel® 1GbE Gigabit Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

$63.38

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

$53.82

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

$71.04

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2

  • PCIe v2.1 (5.0GT/s) System Interface Type
  • Copper Cable Medium
  • Cat 5 up to 100m Cabling Type
  • Quad # of Ports
$71.04

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2V2

  • PCIe v2.1 (5.0GT/s) System Interface Type
  • Copper Cable Medium
  • Cat 5 up to 100m Cabling Type
  • Dual # of Ports
Gọi để biết giá

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4

$546.82