Intel® 1GbE Gigabit Server

Intel® 1GbE Gigabit Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1

1.472.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I340-F4

Intel® Ethernet Server Adapter I340-F4

19.655.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I340-T2

Intel® Ethernet Server Adapter I340-T2

1.900.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I340-T4

Intel® Ethernet Server Adapter I340-T4

4.400.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2

4.400.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4

12.700.000 ₫