Intel® 1GbE Gigabit Server

Intel® 1GbE Gigabit Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1

1.472.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2

1.250.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

1.640.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2

  • PCIe v2.1 (5.0GT/s) System Interface Type
  • Copper Cable Medium
  • Cat 5 up to 100m Cabling Type
  • Quad # of Ports
1.650.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2V2

  • PCIe v2.1 (5.0GT/s) System Interface Type
  • Copper Cable Medium
  • Cat 5 up to 100m Cabling Type
  • Dual # of Ports
Gọi để biết giá

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4

12.700.000 ₫