• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Intel Xeon Processor

Intel Xeon Processor

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1220 v6 (8M Cache, 3.00 GHz)

$217.50

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1220 v6 (8M Cache, 3.00 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1225 v6 (8M Cache, 3.30 GHz)

$240.04

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1225 v6 (8M Cache, 3.30 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230 v6 (8M Cache, 3.50 GHz)

$281.74

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230 v6 (8M Cache, 3.50 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240 v6 (8M Cache, 3.70 GHz)

$306.53

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240 v6 (8M Cache, 3.70 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1245 v6 (8M Cache, 3.70 GHz)

$320.05

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1245 v6 (8M Cache, 3.70 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1270 v6 (8M Cache, 3.80 GHz)

$369.64

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1270 v6 (8M Cache, 3.80 GHz)