LFF (3.5-inch)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HP 4TB 6G SATA 3.5in NHP MDL HDD (801888-B21)

HP 4TB 6G SATA 3.5in NHP MDL HDD (801888-B21)

6.199.000 ₫

HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843270-B21)

HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843270-B21)

4.400.000 ₫

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843266-B21)

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843266-B21)

 

2.174.000 ₫

HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843268-B21)

HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843268-B21)

3.038.000 ₫

HPE 500GB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843264-B21)

HPE 500GB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843264-B21)

1.991.000 ₫

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty HDD (737261-B21)

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty HDD (737261-B21)

5.935.000 ₫