LFF (3.5-inch)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HP 4TB 6G SATA 3.5in NHP MDL HDD (801888-B21)

HP 4TB 6G SATA 3.5in NHP MDL HDD (801888-B21)

$272.66

HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843270-B21)

HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843270-B21)

$193.53

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843266-B21)

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843266-B21)

 

$95.62

HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843268-B21)

HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843268-B21)

$133.62

HPE 500GB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843264-B21)

HPE 500GB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW HDD (843264-B21)

$87.57

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty HDD (737261-B21)

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty HDD (737261-B21)

$261.05