LFF (3.5-inch)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (846524-B21)

HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (846524-B21)

$155.01

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872485-B21)

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872485-B21)

$210.98

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872487-B21)

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872487-B21)

$266.95

HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (846514-B21)

HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (846514-B21)

$374.60

HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD (819201-B21)

HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD (819201-B21)

$452.10

HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (857644-B21)

HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (857644-B21)

$624.33
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.