Micron

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

$109.80

Micron 32GB 2Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

Micron 32GB 2Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

$193.76

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$118.41

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$200.22

Micron 64GB (1x 64GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 64GB (1x 64GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$368.14