• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Microsoft

Microsoft

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00806)

77.600.000,00 ₫

 SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00806)

 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478)

4.600.000,00 ₫

 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478)

ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs

982.100,00 ₫

PGI-00620 ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs

ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs

1.131.550,00 ₫

PGI-00622 ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs

ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

1.601.250,00 ₫

381-04313 ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

1.836.100,00 ₫

381-04315 ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL