• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Microsoft OLP (Open License)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs

982.100,00 ₫

PGI-00620 ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs

SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL

160.381.200,00 ₫

76P-01501 SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL

SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL

19.400.000,00 ₫

228-10344 SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL

VSPro 2013 SNGL OLP NL

11.763.850,00 ₫

C5E-01131 VSPro 2013 SNGL OLP NL

ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs

1.131.550,00 ₫

PGI-00622 ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs

SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

2.241.750,00 ₫

76M-01513 SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL