Nvidia Graphics Cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA GRID K1 Quad GPU PCIe Graphics

NVIDIA GRID K1 Quad GPU PCIe Graphics

51.500.000 ₫

NVIDIA® QUADRO® P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

NVIDIA® QUADRO® P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

2.750.000 ₫

NVIDIA® Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter

NVIDIA® Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter

3.600.000 ₫

NVIDIA® Quadro® P1000, 4GB, 4 mDP

NVIDIA® Quadro® P1000, 4GB, 4 mDP

7.500.000 ₫

NVIDIA® Quadro® P2000 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) Graphics

NVIDIA® Quadro® P2000 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) Graphics

8.900.000 ₫

NVIDIA® QUADRO® P4000 (8 GB GDDR5, 4 x Displayport 1.4)

NVIDIA® QUADRO® P4000 (8 GB GDDR5, 4 x Displayport 1.4)

16.900.000 ₫