Nvidia Graphics Cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA GRID K1 Quad GPU PCIe Graphics

NVIDIA GRID K1 Quad GPU PCIe Graphics

51.500.000 ₫

NVIDIA Quadro P600 2GB Graphics

NVIDIA Quadro P600 2GB Graphics

3.700.000 ₫

NVIDIA Quadro P620 - Graphics card - Quadro P620 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - 4 x Mini DisplayPort

NVIDIA Quadro P620 - Graphics card - Quadro P620 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 low profile - 4 x Mini DisplayPort

3.890.000 ₫

NVIDIA Quadro P1000 4GB Graphics

NVIDIA Quadro P1000 4GB Graphics 

7.300.000 ₫

NVIDIA Quadro P2000 5GB Graphics

NVIDIA Quadro P2000 5GB Graphics

9.850.000 ₫

NVIDIA Quadro P4000 8GB Graphics

NVIDIA Quadro P4000 8GB Graphics

Gọi để biết giá