NVIDIA Tesla

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA Tesla M10 GPU Computing Processor

NVIDIA Tesla M10 GPU Computing Processor

68.500.000 ₫

NVIDIA Tesla P100 GPU computing processor

NVIDIA Tesla P100 GPU computing processor

98.600.000 ₫

NVIDIA Tesla V100 GPU computing processor

NVIDIA Tesla V100 GPU computing processor

199.500.000 ₫