Options Dell workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell Display Port to DVI Video Dongle Adapter Cable (DANARBC084)

Dell Display Port to DVI Video Dongle Adapter Cable (DANARBC084)

350.000 ₫

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

9.500.000 ₫

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

22.500.000 ₫

2.5" 128GB SATA Class 20 Solid State Drive

2.5" 128GB SATA Class 20 Solid State Drive

1.200.000 ₫

NVIDIA Quadro P400, 2GB, 3 mDP to DP adapter

NVIDIA Quadro P400, 2GB, 3 mDP to DP adapter

3.150.000 ₫

2.5" 256GB SATA Class 20 Solid State Drive

 2.5" 256GB SATA Class 20 Solid State Drive

2.538.000 ₫