Options Dell workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 8-Port SAS/SATA 12Gb/s RAID Controller (0MM445)

LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 8-Port SAS/SATA 12Gb/s RAID Controller (0MM445)

$297.09

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

$409.04

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

$968.78

Dell 2TB 3.5" Serial-ATA (7,200 RPM) Hard Drive (06HFW3)

Dell 2TB 3.5" Serial-ATA (7,200 RPM) Hard Drive (06HFW3)

$111.52

M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

$111.52

Radeon Pro WX 3100, 4GB, DP, 2 mDP

Radeon Pro WX 3100, 4GB, DP, 2 mDP

$191.60