Plextor

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Plextor 128GB SSD 2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 500MB/s - DDR 3 Cache 256MB, NAND Flash Hynix 14nm TLC (PX-128S3C)

Plextor 128GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 550MB/s Write 500MB/s - DDR 3 Cache 256MB, NAND Flash Hynix 14nm TLC (PX-128S3C)

1.531.000 ₫

Plextor 1TB M.2 PCI-Express 3.0 x4 with NVM Express Internal SSD (PX-1TM8PeG)

Plextor 1TB M.2 PCI-Express 3.0 x4 with NVM Express Internal SSD (PX-1TM8PeG)

10.440.000 ₫

Plextor 256GB M.2 PCI-Express 3.0 x4 with NVM Express Internal SSD (PX-256M8PeG)

Plextor 256GB M.2 PCI-Express 3.0 x4 with NVM Express Internal SSD (PX-256M8PeG)

3.294.000 ₫

Plextor 256GB PCIe Gen 3 x4 with NVM Express Internal SSD (PX-256M8PeY)

Plextor 256GB PCIe Gen 3 x4 with NVM Express Internal SSD (PX-256M8PeY)

3.712.000 ₫

Plextor 256GB SSD 2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 510MB/s - DDR 3 Cache 512MB, NAND Flash Hynix 14nm TLCe (PX-256S3C )

Plextor 256GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 550MB/s Write 510MB/s - DDR 3 Cache 512MB, NAND Flash Hynix 14nm TLC

2.645.000 ₫

Plextor 512GB M.2 PCI-Express 3.0 x4 with NVM Express Internal SSD (PX-512M8PeG)

Plextor 512GB M.2 PCI-Express 3.0 x4 with NVM Express Internal SSD (PX-512M8PeG)

5.382.000 ₫