Plextor

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Plextor 256 GB M.2 2280 SATA 6.0 Gb/s Solid State Drive (PX-256M8VG)

Plextor 256 GB M.2 2280 SATA 6.0 Gb/s Solid State Drive (PX-256M8VG)

1.398.000 ₫

Plextor 256 GB M.2 2280 SATA 6.0 Gb/s Solid State Drive (PX-256S3G)

Plextor 256 GB M.2 2280 SATA 6.0 Gb/s Solid State Drive (PX-256S3G )

1.210.000 ₫

Plextor 256GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s TLC Internal Solid-State Drive (PX-256S3C)

Plextor 256GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s TLC Internal Solid-State Drive (PX-256S3C)

1.422.000 ₫

Plextor 512GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s TLC Internal Solid-State Drive (PX-512S3C)

Plextor 512GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s TLC Internal Solid-State Drive (PX-512S3C)

3.010.000 ₫