Processor E5 v3 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E5-2687W v3 (25M Cache, 3.10 GHz)

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E5-2687W v3  (25M Cache, 3.10 GHz)

48.170.000 ₫

Intel® Xeon® 12 Cores Processor E5-2690 v3 (30M Cache, 2.60 GHz)

Intel® Xeon® 12 Cores Processor E5-2690 v3  (30M Cache, 2.60 GHz)

47.030.000 ₫

Intel® Xeon® 14 Cores Processor E5-2695 v3 (35M Cache, 2.30 GHz)

Intel® Xeon® 14 Cores Processor E5-2695 v3  (35M Cache, 2.30 GHz)

54.540.000 ₫

Intel® Xeon® 14 Cores Processor E5-2697 v3 (35M Cache, 2.60 GHz)

Intel® Xeon® 14 Cores Processor E5-2697 v3  (35M Cache, 2.60 GHz)

60.800.000 ₫

Intel® Xeon® 16 Cores Processor E5-2698 v3 (40M Cache, 2.30 GHz)

Intel® Xeon® 16 Cores Processor E5-2698 v3  (40M Cache, 2.30 GHz)

70.500.000 ₫

Intel® Xeon® 18 Cores Processor E5-2699 v3 (45M Cache, 2.30 GHz)

Intel® Xeon® 18 Cores Processor E5-2699 v3  (45M Cache, 2.30 GHz)

88.600.000 ₫