Products tagged with 'thiết bị lưu trữ san'

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Sans Digital MobileRAID MR8X6 - 8 Bay 6G SATA/SAS to 6G SAS Hardware RAID 6 Enclosure

Sans Digital MobileRAID MR8X6 - 8 Bay 6G SATA/SAS to 6G SAS Hardware RAID 6 Enclosure

153.562.000 ₫

Sans Digital AccuNAS AN4L+ - 64bit 4 Bay NAS + iSCSI with Intel ATOM Dual Core CPU (Black)

Sans Digital AccuNAS AN4L+ - 64bit 4 Bay NAS + iSCSI with Intel ATOM Dual Core CPU (Black)

25.940.000 ₫

Sans Digital AccuRAID AR212F16 - 2U 12 Bay 6G SAS/SATA to 16G FC * 2 RAID 6 Upgradeable Rackmount w/ SAS Exp.

Sans Digital AccuRAID AR212F16 - 2U 12 Bay 6G SAS/SATA to 16G FC * 2 RAID 6 Upgradeable Rackmount w/ SAS Exp.

325.788.000 ₫

Sans Digital AccuRAID AR212F16R - 2U 12 Bay 6G SAS/SATA to 16G FC * 4 RAID 6 Redundant Controller Rackmount

Sans Digital AccuRAID AR212F16R - 2U 12 Bay 6G SAS/SATA to 16G FC * 4 RAID 6 Redundant Controller Rackmount

519.513.000 ₫

Sans Digital AccuRAID AR212F8R - 2U 12 Bay 6G SAS/SATA to 8G FC * 8 RAID 6 Redundant Controller Rackmount

Sans Digital AccuRAID AR212F8R - 2U 12 Bay 6G SAS/SATA to 8G FC * 8 RAID 6 Redundant Controller Rackmount

481.713.000 ₫

Sans Digital AccuRAID AR224F8 - 2U 24 Bay 6G SSD/SAS/SATA to 8G FC *4 RAID 6 Upgradeable Rackmount w/ Exp.

Sans Digital AccuRAID AR224F8 - 2U 24 Bay 6G SSD/SAS/SATA to 8G FC *4 RAID 6 Upgradeable Rackmount w/ Exp.

472.263.000 ₫
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.