RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit (805347-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit (805347-B21)

 

3.049.000 ₫

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit (805349-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit (805349-B21)

 

5.177.000 ₫

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit (836220-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit (836220-B21)

5.177.000 ₫

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit (805351-B21)

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit (805351-B21)

10.651.000 ₫

HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Reduced Memory Kit (805358-B21)

HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Reduced Memory Kit (805358-B21)

21.300.000 ₫

HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2400 CAS-20-18-18 Load Reduced Memory Kit (809208-B21)

HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2400 CAS-20-18-18 Load Reduced Memory Kit (809208-B21)

 

49.990.000 ₫