RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (835955-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (835955-B21)

7.220.000 ₫

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (815098-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (815098-B21)

7.220.000 ₫

HPE 16GB NVDIMM Single Rank x4 DDR4-2666 Module Kit (845264-B21)

HPE 16GB NVDIMM Single Rank x4 DDR4-2666 Module Kit (845264-B21)

Gọi để biết giá

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (815100-B21)

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (815100-B21)

13.400.000 ₫

HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit (815101-B21)

HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit (815101-B21)

26.500.000 ₫

HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (876181-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (876181-B21)

3.954.000 ₫