RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Dell 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

Dell 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

4.500.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

Dell 32GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

10.800.000 ₫

Dell 64GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

Dell 64GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

21.400.000 ₫

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

2.950.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK 

4.500.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK 

8.500.000 ₫