RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

3.450.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK 

5.890.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK 

12.500.000 ₫

Dell 64GB LRDIMM, 2666MT/s, Quad Rank,CK

Dell 64GB LRDIMM, 2666MT/s, Quad Rank,CK    

26.900.000 ₫

Dell 4GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

Dell 4GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

1.200.000 ₫

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

3.493.000 ₫