RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Dell 4GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

Dell 4GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

1.600.000 ₫

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

3.493.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width 

Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width 

6.258.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width

Dell 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width 

12.957.000 ₫

 Dell 64GB LRDIMM, 2400MT/s, Quad Rank, x4 Data Width

 Dell 64GB LRDIMM, 2400MT/s, Quad Rank, x4 Data Width 

26.480.000 ₫

Dell 4GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x4 Data Width

Dell 4GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x4 Data Width 

1.600.000 ₫