RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Dell 4GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

Dell 4GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

$70.37

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

$153.64

Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width 

Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width 

$275.25

Dell 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width

Dell 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width 

$569.90

 Dell 64GB LRDIMM, 2400MT/s, Quad Rank, x4 Data Width

 Dell 64GB LRDIMM, 2400MT/s, Quad Rank, x4 Data Width 

$1,164.70

Dell 4GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x4 Data Width

Dell 4GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x4 Data Width 

$70.37