• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Dell 32GB RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x4 Data Width (A8217683)

Dell 32GB RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x4 Data Width (A8217683)

9.984.000,00 ₫

Dell 32GB LRDIMM, 2133MT/s, Quad Rank, x4 Data Width

Dell 32GB LRDIMM, 2133MT/s, Quad Rank, x4 Data Width

10.500.000,00 ₫

Dell 16GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x4 Data Width

Dell 16GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x4 Data Width 

5.177.000,00 ₫

 Dell 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x4 Data Width

 Dell 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x4 Data Width

3.144.000,00 ₫

Dell 4GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x4 Data Width

Dell 4GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x4 Data Width 

1.600.000,00 ₫

 Dell 64GB LRDIMM, 2400MT/s, Quad Rank, x4 Data Width

 Dell 64GB LRDIMM, 2400MT/s, Quad Rank, x4 Data Width 

26.480.000,00 ₫