• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Samsung

Tập đoàn Samsung, là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có tổng hành dinh đặt tại Samsung Town, Seoul. Tập đoàn có nhiều công ty con, hầu hết hoạt động dưới thương hiệu Samsung, là tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc. Wikipedia
 
Thành lập: 1 tháng 3, 1938, Daegu, Hàn Quốc
Dịch vụ khách hàng: +1 800-726-7864
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung 16GB DDR4-2133 Registered Memory Kit

$152.34

Samsung 16GB DDR4-2133 Registered Memory Kit

Samsung 16GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

$142.54

Samsung 16GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 16GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

$131.40

Samsung 16GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

Samsung 32GB DDR4-2133 Registered Memory Kit

$289.53

Samsung 32GB DDR4-2133 Registered Memory Kit

Samsung 4GB DDR4-2133 Registered Memory Kit

$64.59

Samsung 4GB DDR4-2133 Registered Memory Kit

Samsung 4GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

$53.45

Samsung 4GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory